ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ .

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΒΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
 
Ο κάθε υποψήφιος χώρος έχει την ευθύνη να καταχωρήσει το Συμφωνητικό Συμμετοχής μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2018.  Με την καταχώρηση του εκάστοτε συμφωνητικού οι υποψήφιοι χώροι δεν θα μπορούν να αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των απαντήσεων του θα κατανέμεται αυτόματα στην ανάλογη κατηγορία.

ΒΗΜΑ 2: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Έγκυρη ψήφος θεωρείται όταν ο εκάστοτε υποψήφιος χώρος ψηφίζει μόνο μια φορά, έναν υποψήφιο ανά κατηγορία, σε όλες τις κατηγορίες, πλην της δικής του κατηγορίας.
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
 
Καταχώρηση Υποψηφίων Χώρων: 8 - 21 Ιανουαρίου 2018.
 
Ψηφοφορία Επαγγελματιών: 24  Ιανουαρίου 2018 – 6 Φεβρουαρίου 2018
 
Ψηφοφορία Κοινού: 12 Φεβρουαρίου 2018 – 30 Απρίλιου
 
Τελετή Απονομής: 10 Μαίου 2018


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
 
Καταλήγοντας με δυο αποτελέσματα, αφενός το αποτέλεσμα της ψήφου του κοινού και αφετέρου το αποτέλεσμα της ψήφου των επαγγελματιών, με την μέθοδο του 50%/50% για το καθένα, εξωτερικός συνεργάτης, θα αναλάβει την ανάλυση των αποτελεσμάτων.
 
Η ανάδειξη των νικητών σε κάθε κατηγορία θα επιτευχθεί με τον συμψηφισμό των δυο αποτελεσμάτων.
 
Τα αποτελέσματα θα παραδοθούν στους διοργανωτές για να ανακοινωθούν στην Τελετή Απονομής των STOLI ORIGINAL BAR & CLUB AWARDS 2017, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαίου2018.
 
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
 
Στην Τελετή απονομής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι χώροι, με μέγιστο αριθμό παρευρισκομένων να ανέρχεται στα έξι (6) άτομα ανά χώρο. Ειδικά βραχιόλια θα αποσταλούν σε όλους τους συμμετέχοντες λίγες μέρες πριν την τελετή απονομής, τα οποία θα πρέπει να παρουσιάζονται φορεμένα στην είσοδο αφού θα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για είσοδο στον χώρο.