ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η λειτουργία του εκάστοτε υποψήφιου χώρου εντός του 2017 (1η Ιανουάριου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017).
 
Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά κατηγορία είναι πέντε υποψήφιοι.

Αν κάποια κατηγορία δεν συμπληρώνει τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων τότε, η κατηγορία θα ακυρώνεται και θα επανεξετάζεται η εισαγωγή της την επομένη χρονιά. Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στην συγκεκριμένη κατηγορία, θα ενημερώνονται από τον  διοργανωτή, και  θα έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην πιο κοντινή τους κατηγορία εάν πληρούν τα κριτήρια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συναίνεση του υποψηφίου για συμμετοχή στην καινούργια κατηγορία.
 
Οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα σε περίπτωση διαφωνίας, να δηλώσουν την κατηγορία στην οποία θα ήθελαν να ανήκουν χωρίς όμως η επιλογή τους αυτή να αποτελεί δέσμευση προς τον διοργανωτή. Ο διοργανωτής εξακολουθεί να έχει την ευθύνη κατανομής των υποψήφιων χώρων στην ανάλογη κατηγορία με βάση τα κριτήρια.
 
Νικητές για δυο συνεχόμενα χρόνια στην ίδια κατηγορία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής τον επόμενο χρόνο. Ο εκάστοτε διαγωνιζόμενος την χρόνια που δεν θα λαμβάνει μέρος, θα είναι ένας από τους κύριους απονεμητές βραβείων, και θα μπορεί να επανέλθει για συμμετοχή την επόμενη χρονιά.
 
Στην τελετή απονομής θα ανακοινώνονται οι δέκα επικρατέστεροι της εκάστοτε κατηγορίας.